Защо био?


Биземеделието е общо понятие, опиращо се на определени ценности, като уважение към земята, околната среда и биоразнообразието, уважение към хората и уважение към животните.

Био се дефинира от няколко основни принципа:

Уважение към земята:
Ротация на културите, забрана на синтетични торове, хербициди и ГМО. Ползване само на билогично чисти семена за посев и разсад, които са приспособени към дадения климат и местност. Защита на биоразнообразието.

Уважение към животните:

Животновъдите трябва да отглеждат животните само с биологични фуражи. Да ги лекуват само с начини, които изключват използването на изкуствени хормони и антибиотици.
Освен това на биологично гледаните животни се осигурява по-голямо пространство за движение. Те се умъртвяват по-късно, за да имат време да израстат нормално, за разлика от натъпканите с хормони на растежа животни и птици, продукт на индустриалното животновъдство.

Уважение към потребителя:
Храните, етикетирани като био или еко по закон трябва да покрият точно определени стриктни стандарти. Гаранция за това е и логото на сертифициращата организиция, което може да откриете върху етикетите на продуктите. Това ясно отличава био продуктите от останалите и предпазва потребителя от злоупотреби.
Многобройните анализи в различни лаборатории сочат, че съдържанието на токсини в биопродуктите е много по-ниско или почти равно на нула. Доказано е, че в тях има много по-голямо количество хранителни вещества, както и факта, че биохраните категорично превъзхождат конвенционалните по-вкус.

За повече информация кликнете тук.

Leave a Reply